Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
115

I C 746/21

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-06-23

Data publikacji: 2022-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 746/21/P upr UZASADNIENIE WYROKU Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z dnia 31 maja 2022 roku. ​ Powodowie B. Z. i M. W. , działając przez zawodowego pełnomocnika, w dniu 9 czerwca 2021 r. wnieśli pozew przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. domagając się zasądzenia od strony pozwanej na swoją rzecz kwoty 6.010,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 4 lipca 2020 r. do dnia zapłaty. Pełnomocnik w uzasadnieniu pozwu p
Czytaj więcej»

I C 919/20

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-09-07

Data publikacji: 2022-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 919/20/P WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 7 września 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Monika Szczepaniec-Czech Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. S. , T. S. przeciwko J. W. , P. W. (1) , P. W. (2) , K. Ł. , W. Ł. , A. Ł. , F. Ł. , L. B. , Z. Ł. , W. W. o eksmisję z lokalu mieszkalnego i zapłatę przy in
Czytaj więcej»

I C 746/21

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-05-31

Data publikacji: 2022-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 746/21/P upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Marek Kamionka Protokolant: Sara Cieślik po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2022 w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. i M. W. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na
Czytaj więcej»

I C 944/21

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-04-25

Data publikacji: 2022-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. I C 944/21/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa –Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Monika Szczepaniec – Czech Protokolant: Agnieszka Witek po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) spółka z o.o. w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) spółka z o.o. w K. na rzecz powódki E. B. kwotę 20.000 zł (słownie złotych:
Czytaj więcej»

I C 919/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-05-18

Data publikacji: 2022-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 919/21/P UZASADNIENIE wyroku z dnia 5 maja 2022 roku Powód (...) Sp. z o.o. Sp.k. w L. w pozwie, który wpłynął do tut. Sądu dnia 7 czerwca 2021 roku, domagał się zasądzenia od A. N. kwoty 4.544 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania sądowego. W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż w dniu 09 sierpnia 2019 r. pozwany zawarł z powodem umowę najmu samochodu H. (...) nr rej. (...) na okres od dnia 09 sierpnia
Czytaj więcej»

I C 1186/21

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-03-09

Data publikacji: 2022-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1186/21/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 9 marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Monika Szczepaniec-Czech Protokolant: Agnieszka Witek po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2022 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) sp. z o.o. w K. o zapłatę I zasądza od spółki (...) sp. z o.o. w K. na rzecz powoda M. S. kwotę 13.776 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy siedem
Czytaj więcej»

I C 944/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-05-04

Data publikacji: 2022-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 944/21/P UZASADNIENIE WYROKU z dnia 25 kwietnia 2022 roku Pozwem wniesionym w dniu 16 sierpnia 2021 roku powódka E. B. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 20.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty: - 12.000,00 zł od dnia 11 marca 2020 roku do dnia zapłaty; 6.000,00 zł od dnia 11 kwietnia 2020 roku do dnia zapłaty; 2.000,00 zł od dnia 11 maja 2020 roku do dnia zapłaty. Wnió
Czytaj więcej»

I C 1418/22

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2023-06-02

Data publikacji: 2023-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1418/22/P UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 maja 2023 roku Powód Towarzystwo (...) S.A. w W. wystąpił przeciwko pozwanej J. F. z pozwem o zasądzenie od J. F. na rzecz G. F. (1) kwoty 21.069,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 15.306,80 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że zapłata należności nastąpi do rąk Komornika S. przy Sadzie Rejonowym w Kielcach Ł. W. (1) , do sprawy egzekucyjnej prowadzonej z wniosku Towarzystwa (...) S.A. przec
Czytaj więcej»

I C 1305/23

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2024-01-12

Data publikacji: 2024-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 1305/23/P UZASADNIENIE wyroku z dnia 20 grudnia 2023 roku Powódka N. K. w pozwie z dnia 8 sierpnia 2023 r. skierowanym przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 9.700 zł tytułem zwrotu pieniędzy utraconych w wyniku nieautoryzowanych przez powódkę transakcji, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2021 r. do dnia zapłaty. Powódka wniosła ponadto o zasądzenie kosztów procesu. Na uzasadnienie podała, że strony łączy umow
Czytaj więcej»

II K 144/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 144/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział II Karny W składzie Przewodniczący: SSR Maria Satora Protokolant: sekretarz sądowy Jolanta Jurgała w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze Alicji Sołtys - Liszki po rozpoznaniu w dniu 26.04.2016r. w sprawie : S. M. s. S. i A. zd. K. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 15 października 2015 roku w K. , prowadził w ruchu lądowy
Czytaj więcej»