Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
137

I Ns 564/20

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-05-18

Data publikacji: 2022-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 564/20/P POSTANOWIENIE wstępne Dnia 18 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący Sędzia Monika Szczepaniec-Czech ProtokolantAgnieszka W. po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2022 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z wniosku J. J. przy uczestnictwie A. M. o zniesienie współwłasności postanawia: oddalić żądanie uczestniczki uzgodnienia treści księgi wieczystej nr (...) z rzeczywistym stanem prawnym.
Czytaj więcej»

I Ns 214/22

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2023-05-29

Data publikacji: 2023-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 214/22/P UZASADNIENIE postanowienia dnia 24 maja 2023 roku We wniosku z dnia 6 kwietnia 2022 roku (data prezentaty sądu) wnioskodawcy M. T. (1) i M. T. (2) , reprezentowani przez fachowego pełnomocnika, wnieśli o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności części nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr (...) , obręb 38, jednostka ewidencyjna P. , objętej księgą wieczystą o numerze (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, zgodni
Czytaj więcej»

I Ns 580/18

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2021-12-08

Data publikacji: 2022-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 580/18/P POSTANOWIENIE K. , dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie: przewodniczący: Sędzia Monika Szczepaniec-Czech protokolant: Agnieszka Witek po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z wniosku M. W. przy uczestnictwie B. W. o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia po P. W. i stwierdzenie nabycia spadku po P. W. postanawia: 1 uchylić akt poświadczenia dziedziczenia po P. W. , s. J. i L. ,
Czytaj więcej»

I Ns 85/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2022-06-27

Data publikacji: 2022-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 85/21/P Uzasadnienie postanowienia z dnia 13 czerwca 2022 roku W dniu 19 marca 2019 roku M. S. (1) i G. Ś. wystąpili do tut. Sądu z wnioskiem o stwierdzenie, że działka ewidencyjna o numerze (...) położona w K. , jednostka ewidencyjna P. , obręb 91, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta uległa podziałowi na działki ewidencyjne o numerach (...) zgodnie z wykazem zmian sporządzonym przez geodetę uprawnionego J. M. wprowadzonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograf
Czytaj więcej»

II K 48/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uznanie oskarżonego za winnego czynu z art. 178a § 1 kk
Sygn. akt II K 48/15/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Fronc Protokolant : prot. Joanna Sobelga Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze Eweliny Klimowicz-Gajlikowskiej po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku sprawy: J. K. s. A. i Z. zd. M. ur. (...) w M. oskarżonego o to, że: w dniu 5 września 2014 roku w Krakowie, prowadz
Czytaj więcej»

II K 2/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uznano za winnego w trybie art. 335 § 1 kpk
Sygn. akt II K 2/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Fronc Protokolant: prot. Kinga Adach przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków- Podgórze: Krystyny Nowak – Imielskiej po rozpoznaniu w dniu 17.02.2016r. sprawy: P. B. (1) , s. F. i K. z d. P. , ur. (...) w K. , oskarżonego o to, że: I w dniu 23 czerwca 2015 r. w Krakowie prowadził w ruchu ląd
Czytaj więcej»

II K 146/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 146/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Joanna Górecka Protokolant: prot. Michał Lebiest po rozpoznaniu w dniu 30.03.2016r. sprawy P. U. ( U. ) s. A. i H. zd. Ć. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 10 stycznia 2016 roku w K. , prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki D. o nr rej. (...) , w stanie nietrzeźwości, przy stwierdzeniu podczas
Czytaj więcej»

II K 33/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2015-04-19

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazany
, Sygn. akt II K 33/15/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział II Karny w składzie Przewodniczący: SSR Maria Satora Protokolant: sekretarz sądowy Jolanta Jurgała przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze: Eweliny Klimowicz - Gajlikowskiej po rozpoznaniu w dniach 28.04.2015r., 23.06.2015r., 15.09.2015r., 10.11.2015r. 15.12.2015r., 23.02.2016r. i 19.04.2016r. w sprawie : M. W. (1) s. A. i F. zd.
Czytaj więcej»

II K 389/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-07-05

Data publikacji: 2016-07-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

, Sygn. akt II K 389/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2016r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Katarzyna Gładysz – Grzybacz Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Janik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze Magdaleny Skowronek – Szkolak po rozpoznaniu w dniu 05.07.2016r. sprawy A. I. s. W. i M. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 1 maja 2016 roku w Krakowie, będąc w stanie n
Czytaj więcej»

II K 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 194/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Fronc Protokolant : prot. Joanna Sobelga Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze Eweliny Klimowicz – Gajlikowskiej po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 roku sprawy: A. G. , s. K. i B. z d. Pięta, ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 25 listopada 2015 roku w Krakowie na dro
Czytaj więcej»