Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
43

II K 909/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2018-09-17

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 909/18/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2018r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Maria Satora Protokolant: prot. A. I. po rozpoznaniu w dniu 17.09..2018r. sprawy S. S. syna W. i E. zd. M. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: I w dniu 02 listopada 2017 roku w K. , w celu uzyskania od banku (...) SA pożyczki gotówkowej w kwocie 95.343,91 złotych, wprowadził w błąd pracownika banku co do wysoko
Czytaj więcej»

II K 909/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt II K 909/18/P UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 września 2018r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 2.11.2017r. w siedzibie Oddziału 10 Banku (...) przy ul.(...) w K. zjawił się S. S. i złożył wniosek nr (...) o pożyczkę gotówkową w wysokości 95.343,91 zł. Do wniosku dołączył jako autentyczne podrobione dokumenty poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie dla uzyskania pożyczki: umowę o pracę na czas nieokreślony i zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w f
Czytaj więcej»

II K 937/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrok skazujący w trybie art. 335 § 1 kpk
Sygn. akt II K 937/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2017r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Małgorzata Fronc Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Janik przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze Wiktorii Kwiatkowskiej po rozpoznaniu w dniu 03.02.2017r. sprawy O. S. ( S. ) s. P. i A. zd. S. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w okresie od nieustalonej daty do dnia 13.09.2016r. w Krakow
Czytaj więcej»

II K 1315/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2018-10-29

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1315/18/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2018r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Maria Satora Protokolant: prot. Anna Woźniak po rozpoznaniu w dniu 29.10.2018r. sprawy K. K. (1) ( K. ) syna J. i M. zd. (...) ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 15 lipca 2018 roku w K. prowadził w ruchu lądowym motorower marki S. o nr rej. (...) , znajdując się w stanie nietrzeźwości przy stwierdz
Czytaj więcej»

XII C 1675/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: XII C 1675/15/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mleczko Protokolant: Daria Powałka po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. Ł. przeciwko P. (...) we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 617 zł (sześćset sied
Czytaj więcej»

XII C 1846/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: XII C 1846/16/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mleczko Protokolant: protokolant Iwona Kamińska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda S. K. kwot
Czytaj więcej»

XII C 3102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XII C 3102/15/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mleczko Protokolant: protokolant Iwona Kamińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej K. - Zarząd (...) przeciwko G. N. , W. R. , M. R. (1) , M. R. (2) o eksmisję I. nakazuje pozwanym W. R. , M. R. (2) , G. N. , aby opuściły i opr
Czytaj więcej»

XII C 4163/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: XII C 4163/15/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Zwęglińska-Wójcik Protokolant: protokolant Katarzyna Migda po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. M. kwotę 3.00
Czytaj więcej»

XII C 4322/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: XII C 4322/15/P WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mleczko Protokolant: protokolant Iwona Kamińska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Miejskiej (...) przeciwko H. L. , A. L. o eksmisję I. nakazuje pozwanym H. L. oraz A. L. aby opuścili i opróżnili ze swoich rzeczy lokal mieszkalny numer (.
Czytaj więcej»

XII C 4476/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: XII C 4476/15/P WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mleczko Protokolant: protokolant Iwona Kamińska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r. w Krakowie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. we W. przeciwko A. W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od strony powodowej Banku (...) S.A. we W. na rzecz pozwanej A. W. kwotę 2.41
Czytaj więcej»